Hoppa till innehåll

Att möta elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i praktiskt- estetiska ämnen

Kurs i praktiskt estetiska ämnen för lärare som undervisar elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i bild, idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd samt musik.

 • 21
  tisdag
  januari 2020
  -
  22
  onsdag
  januari 2020
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 215717
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen startar med en gemensam inledning samt sociala och medicinska konsekvenser av synnedsättningen. Kursdeltagarna delas sedan in i grupper utifrån vald ämnesinriktning där pedagogik och ämnesdidaktik tas upp. Vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte. 

Observera att ämnet hem- och konsumentkunskap inte ges i denna kurs!

 

Hålltider:

Dag ett: klockan 9.00-16.30
Dag två: klockan 8.30-15.00

Medverkande

Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se,
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Jenny Nygren, jenny.nygren@spsm.se, 0739831478
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan och som undervisar elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd och trä- och metallslöjd

Syfte

Att tillföra en specialpedagogisk kompetens kring elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i skolan

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • övergripande kunskaper om lindrig och måttlig synnedsättning och dess konsekvenser i undervisningssituationen.
 • kunskap och metodik med betoning på kompenserade strategier i ämnena bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd och trä- och metallslöjd

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Övrigt

Ange ämnesgrupp du vill tillhöra i din anmälan samt åk du undervisar din elev i.

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat tisdag 17 december 2019