Att möta elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i praktiskt- estetiska ämnen

Kurs i praktiskt estetiska ämnen för lärare som undervisar elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i bild, musik, idrott och hälsa, textilslöjd och trä- och metallslöjd

 • 22
  tisdag
  januari 2019
  -
  23
  onsdag
  januari 2019
  09.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 148772
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Pedagogik och ämnesdidaktik tas upp utifrån respektive ämne, vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte. Sociala och medicinska konsekvenser av synnedsättningen kommer även att behandlas.

Observera att inriktningen hem- och konsumentkunskap finns endast i kursen som genomförs hösten 2018 med start 4 december.

Hålltider:

Dag ett: klockan 9.30-16.30
Dag två: klockan 8.30-15.00

Medverkande

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@spsm.se, 010-4735115

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan och som undervisar elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i bild, musik, idrott och hälsa, textilslöjd och trä- och metallslöjd

Syfte

Att tillföra en specialpedagogisk kompetens kring elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i skolan

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • övergripande kunskaper om lindrig och måttlig synnedsättning och dess konsekvenser i undervisningssituationen.
 • kunskap och metodik med betoning på kompenserade strategier i ämnena bild, musik, idrott och hälsa, textilslöjd och trä- och metallslöjd

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat tisdag 4 december 2018