Att möta elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i praktisk- estetiska ämnen

Välkommen till en praktisk estetisk kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med måttlig eller lindrig synnedsättning.

 • 17
  torsdag
  mars 2022
  -
  23
  onsdag
  mars 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 296289
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen omfattar två obligatoriska digitala träffar ”Livemöten” samt självstudier, vilket innebär att ta del av material och uppgifter på nätkurssidan i den praktisk estetiska ämnesinriktningen du har anmält dig till. Kursen beräknas ta 8 timmar att genomföra.

Livemöten:

17 mars kl. 13.00 - 16.00,

23 mars kl. 13.00 - 16.00

Du behöver anmäla dig till det ämne du väljer:

Anmälan till ämnet Bild
Anmälan till ämnet Hem- och konsumentkunskap
Anmälan till ämnet Idrott och hälsa
Anmälan till ämnet Musik
Anmälan till ämnet Textilslöjd
Anmälan till ämnet Trä- och metallslöjd

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Målgruppsbeskrivning

lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i praktisk estetiska ämnen

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med måttlig eller lindrig synnedsättning i det praktisk-estetiska ämne du valt med fokus på en tillgänglig lärmiljö

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i ett av följande ämne: textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, musik samt hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om synnedsättning och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fysisk aktivitet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, TillgänglighetPublicerat onsdag 24 november 2021