Hoppa till innehåll

Att möta elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i praktisk- estetiska ämnen

Detta är en nätkurs i praktiskt estetiska ämnen för lärare som undervisar elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd.

 • 15
  måndag
  mars 2021
  -
  26
  fredag
  mars 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 257652
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en digital kurs där du via två digitala livemöten" Workshops" träffar kursledare och andra deltagare i den praktisk estetiska inriktning du valt för kursen.

Observera vid anmälan till kursen! När du fyller i anmälan till kursen måste du meddela den praktisk estetisk ämnesinriktning du vill gå så att du hamnar i rätt kursgrupp (Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd, samt Trä- o metallslöjd). Detta skriver du under fliken: "Övrigt" i första läget när du anmäler dig. 

Förberedelser: Du förbereder dig inför första livemötet genom att på egen hand ta del av de förinspelade föreläsningarna om grundläggande kunskaper kring synnedsättning som ligger på kurssidan vid kursstart. Tidsåtgång för livemöten dag 1: 2,5 timmar, dag 2: 2 timmar. Förinspelade föreläsningar 45 minuter.

Digitalt livemöte 18 mars 13.30-16.00
Digitalt livemöte 24 mars 13.30-15.30

Innehåll:

 • Genomgång av funktioner som påverkar synförmågan.
 • Konsekvenser av nedsatt synförmåga, för individen i lärmiljön.
 • Anpassningar för en tillgänglig lärmiljö med fokus på delaktighet och inkludering.
 • Workshops som innefattar diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte med fokus på inkluderande pedagogik i respektive praktisk estetisk ämnesinriktning.

Medverkande

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Jenny Nygren, jenny.nygren@spsm.se, 010-473 52 51
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i grund- och/eller gymnasieskolan i praktisk estetiska ämnena Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med måttlig eller lindrig synnedsättning i en inkluderande skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv. Genom kursen får du som deltagare kunskap om ett pedagogiskt förhållningssätt och ämnesmetodik med fokus på inkluderande pedagogik och synnedsättning i respektive praktisk- estetiskt ämne. Vidare läggs betoning på praktiska upplevelser och erfarenhetsutbyte

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • lindrig och måttlig synnedsättning och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • metodik med betoning på kompenserande strategier i ett av de praktisk estetiska ämnena Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Övrigt

Det är av vikt att du, vid anmälan till kursen, anger vilken praktisk estetisk ämnesinriktning du undervisar i och vill gå, vid just det här kurstillfället, så att du hamnar i rätt kursgrupp. Ett av följande inriktningar: Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd. Detta kan du ange under fliken: Villkor för ditt deltagande (allergi, behov av särskild kost, hjälpmedel eller kommunikation)Publicerat fredag 26 februari 2021