Att undervisa elev med blindhet i slöjd

För lärare eller lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan i slöjd.

 • 04
  måndag
  september 2023
  -
  20
  fredag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 349065
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet slöjd!

I kursen få du grunder kring att möta elever med blindhet samt en fördjupning i ämnesinriktningarna trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet slöjd. Kursen omfattar självstudier samt fyra digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fem timmar och ger dig en grund om blindhet, som du genomför innan livemötena. I livemötena ligger betoningen på ämnesfördjupningen i trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Det är möjligt att gå båda inriktningarna, då livemötena kommer att genomföras på olika dagar, förutom ett gemensamt livemöte den 27 september.

I ämnesfördjupningen går vi igenom fysiska och pedagogiska anpassningar i ämnena textilslöjd eller trä- och metallslöjd utifrån kompenserande sinnen. Vi går även in på betyg och bedömning samt digitala lärverktyg. Livemöten bygger på föreläsningar, övningar och diskussioner. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand tillkommer. Beräknad kurstid är 18 timmar.

Digitala träffar:

Textilslöjd 

Torsdag 14 september kl. 13.00 – 16.00                                    
Tisdag  19 september kl. 13.00 – 16.00                                   
Onsdag 27 september kl. 14.00 – 16.00                                      
Fredag 13 oktober kl. 13.00 – 16.00 

Trä-och metallslöjd 

Tisdag 12 september kl. 13.00 - 16.00
Torsdag 21 september kl. 13.00 – 16.00    
Onsdag 27 september kl. 13.00 – 16.00 
Tisdag 10 oktober kl.13.00 – 16.00                           

                                   

Medverkande

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grundskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet slöjd

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i slöjd
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Vid anmälan uppge vilken inriktning du vill gå, Textilslöjd eller Trä- och metallslöjd.Publicerat tisdag 23 maj 2023