Att möta elev med blindhet i Slöjd

För lärare eller lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan i slöjd.

 • 27
  måndag
  mars 2023
  -
  13
  lördag
  maj 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 338959
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet slöjd!

I kursen få du grunder kring att möta elever med blindhet samt en fördjupning i ämnesinriktningarna trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet slöjd. Kursen omfattar självstudier samt fyra digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fem timmar och ger dig en grund om blindhet, som du genomför innan livemötena. I livemötena ligger betoningen på ämnesfördjupningen i trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Det är möjligt att gå båda inriktningarna, då livemötena kommer att genomföras på olika dagar, förutom ett gemensamt livemöte den 3 maj.

I ämnesfördjupningen går vi igenom fysiska och pedagogiska anpassningar i ämnena textilslöjd eller trä- och metallslöjd utifrån kompenserande sinnen. Vi går även in på betyg och bedömning samt digitala lärverktyg. Livemöten bygger på föreläsningar, övningar och diskussioner. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand tillkommer. Beräknad kurstid är 18 timmar.

Digitala träffar:

Textilslöjd 

Tisdag 18 april kl. 13.00 – 16.00                                    
Torsdag 27 april kl. 13.00 – 16.00                                   
Onsdag 3 maj kl. 13.00 – 16.00                                      
Tisdag 9 maj kl. 13.00 – 16.00 

Trä-och metallslöjd 

Onsdag 19 april kl. 13.00 - 16.00
Tisdag 25 april kl. 13.00 – 16.00    
Onsdag 3 maj kl. 13.00 – 16.00 
Torsdag 11 maj kl.13.00 – 16.00                           

                                   

Medverkande

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104

Målgruppsbeskrivning

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i slöjd med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i slöjd
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Vid anmälan uppge vilken inriktning du vill gå, Textilslöjd eller Trä- och metallslöjd.Publicerat fredag 24 mars 2023