Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Detta är en grundläggande kurs för skolpersonal som ska arbeta eller arbetar med elev som har punktskrift som läsmedium. Kursen utgör basen för flera av våra olika utbildningspaket som riktar sig till personal inom olika områden. Kursen är obligatorisk för att kunna delta i kommande kurssteg.

 

 • 15
  måndag
  maj 2023
  -
  16
  fredag
  juni 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 332936
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätkurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

Under kursen kommer du att lära dig om:

 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Medverkande

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Charlotte Norman, charlotte.norman@spsm.se, 010-473 62 93
Carina Homanen, carina.homanen@spsm.se, 010-473 62 00
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Föreläsare

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010 - 473 52 26
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Lotta Wolff, lotta.wolff@spsm.se, 0104735134
Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010-473 51 63
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 0702038566
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som möter barn eller elev med blindhet i förskoleklass eller skolan.

 

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är öppen för deltagarna under den angivna tiden och beräknas att ta cirka 16 timmar att genomföra. Deltagarna genomför kursen självständigt. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.Publicerat fredag 24 mars 2023