Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Detta är en grundläggande kurs för skolpersonal som ska arbeta med elev, eller arbetar med elev, som har punktskrift som läsmedium.

Kursen utgör basen för flera av våra olika utbildningspaket som riktar sig till personal inom olika områden. Kursen är obligatorisk för att kunna delta i kommande kurssteg.

 • 16
  måndag
  maj 2022
  -
  17
  fredag
  juni 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 296645
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätkurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer. 

Under kursen kommer du att lära dig om:

 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Medverkande

Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010 - 473 52 26
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Peter Olofsson, peter.olofsson@spsm.se, 0738114799

Föreläsare

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Lotta Wolff, lotta.wolff@spsm.se, 0104735134
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010-473 51 63
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som möter barn eller elev med blindhet i förskoleklass eller skolan.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är öppen för deltagarna under den angivna tiden och beräknas att ta cirka 16 timmar att genomföra. Deltagarna genomför kursen självständigt. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.Publicerat onsdag 24 november 2021