Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Detta är en grundläggande kurs för skolpersonal som ska arbeta med elev, eller arbetar med elev, som har punktskrift som läsmedium.

Kursen utgör basen för flera av våra olika utbildningspaket som riktar sig till personal inom olika områden. Kursen är obligatorisk för att kunna delta i kommande kurssteg.

 • 11
  tisdag
  maj 2021
  -
  21
  fredag
  maj 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 258290
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till kursen Att möta elev med blindhet i skolan, Steg 1!

Resurscenter syns kurspaket om att möta elever med blindhet ges i flera steg. Steg 1 ger en grund att bygga vidare på med någon av våra Steg 2-kurser, som ger en fördjupning inom olika ämnesområden. Steg 1 består av 11 kurspass, som innehåller förinspelade föreläsningar, texter och uppgifter. De hålls av våra rådgivare på SPSM, Resurscenter Syn. Genom det här kurspaketet vill vi ge dig grunden för att skapa en anpassad lärmiljö för en elev som läser punktskrift.

I kursen kommer du att lära dig om:

 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Kursen öppnar på startdatum och stänger på utsatt datum. Du har hela den perioden på dig att genomföra kursens alla delar.

Du behöver förbereda ditt deltagande genom att ladda ner ett program som låter dig träna punktskrift. Programmet är gjort för PC, heter Synpunkter och du hämtar det genom att klicka på länken som heter Synpunkter.zip så laddas det ner. Tänk på att du eventuellt behöver stöd av din it-avdelning. För dig som inte har PC presenteras ett alternativ i kursen. 

Kursen bygger på självstudier, det finns inga obligatoriska träffar. Den totala beräknade tidsåtgången är 16 timmar. En rekommendation är att dela upp arbetet. Varje pass har en angiven tidsåtgång. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt, tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan. Vi gör ett utskick till skolan med material som du behöver till de praktiska övningarna. 

Vi använder oss av kursforum för att du som kursdeltagare ska kunna reflektera med andra deltagare, ställa frågor och få svar av någon av oss. Det finns ett forum till varje pass med olika forumtrådar med inriktning mot olika stadier. 

I slutet på kursen ska du skriva en individuell inlämningsuppgift. Där delar du med dig, till oss kursledare och andra kursdeltagare, av dina reflektioner kring kursen och tankar om ditt kommande arbete. När du genomfört kursen, lämnat in din inlämningsuppgift samt besvarat utvärderingen får du ett kursintyg. Efter att kursen avslutas ligger kursen kvar i ett år. Kursen är då inte längre aktiv men du kan ta del av innehållet. 

Medverkande

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se,
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260

Föreläsare

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Lotta Wolff, lotta.wolff@spsm.se, 0104735134
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17
Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010+4735163
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, elevassistent, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog, rektor/chef, elevhälsa

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika  omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Publicerat tisdag 1 december 2020