Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Detta är en grundläggande kurs för skolpersonal som ska arbeta med elev, eller arbetar med elev, som har punktskrift som läsmedium.

Kursen utgör basen för flera av våra olika utbildningspaket som riktar sig till personal inom olika områden. Kursen är obligatorisk för att kunna delta i kommande kurssteg.

 • 04
  tisdag
  februari 2020
  -
  05
  onsdag
  februari 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 215730
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två heldagar med teoretiska och praktiska pass, får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

 

 • Under kursdagarna kommer du att lära dig om:
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • Delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • Roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Hålltider

Dag ett: klockan 9.30-17.00 med kaffe och registrering från klockan 09.00

Dag två: klockan 8.30-16.00

Information om kommande steg 2

Detta första steg är obligatorisk för deltagande i kommande kurssteg inom de olika utbildningspaketen. Du anmäler dig till steg 2-kurs som riktar sig till den åldersgrupp, eller de ämnen, som du möter i ditt arbete. Vid detta kurstillfälle får du förtur om du har anmält dig till någon av de steg 2-kurser som ges i direkt anslutning till detta kurstillfälle.
Kursansvariga kan behöva prioritera bland övriga sökande vid stort söktryck.

 

 

 

 

Medverkande

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, elevassistent, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog, rektor/chef, elevhälsa

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika  omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat lördag 7 december 2019