Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

Välkommen till en praktisk estetisk kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet

 • 01
  tisdag
  februari 2022
  -
  31
  torsdag
  mars 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 303321
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen.

Kursen omfattar fyra obligatoriska digitala träffar ”Livemöten” samt självstudier, vilket innebär att ta del av material och uppgifter på nätkurssidan i den praktisk estetiska ämnesinriktningen du har anmält dig till. Kursen beräknas ta 20 timmar att genomföra.

Livemöten:

1 februari kl. 13.00 - 16.00
8 februari kl. 13.00 - 16.00
10 februari kl. 14.00 - 16.00
31 mars kl. 13.00 - 16.00  

Du behöver anmäla dig till det ämne du väljer och kommer därför att få uppge i anmälningsformuläret vilken av de sex estetiska ämnena som är aktuellt för dig: hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd eller trä- och metallslöjd. 

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä- och metallslöjd.

Förkunskaper

Den här kursen bygger vidare på kursen "Att möta elev med blindhet i skolan steg 1"

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i det praktisk-estetiska ämne du valt med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i: textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, musik samt hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fysisk aktivitet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat fredag 21 januari 2022