Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

Välkommen till en praktisk estetisk kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

 • 01
  tisdag
  februari 2022
  -
  31
  torsdag
  mars 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 294833
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen.

Kursen omfattar fyra obligatoriska digitala träffar ”Livemöten” samt självstudier, vilket innebär att ta del av material och uppgifter på nätkurssidan i den praktisk estetiska ämnesinriktningen du har anmält dig till. Kursen beräknas ta 20 timmar att genomföra.

Livemöten:

1 februari kl. 13.00 - 16.00,

8 februari kl. 13.00 - 16.00,

10 februari kl. 14.00 - 16.00,

31 mars kl. 13.00 - 16.00  

 

Du behöver anmäla dig till det ämne du väljer:

Länk till anmälan för ämnet Bild

Länk till anmälan för ämnet Idrott och hälsa

Länk till anmälan för ämnet Hem och konsumentkunskap

Länk till anmälan för ämnet Musik

Länk till anmälan för ämnet Textilslöjd

Länk till anmälan för ämnet Trä- och metallslöjd

 

 

Medverkande

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä- och metallslöjd.

Förkunskaper

Den här kursen bygger vidare på kursen "Att möta elev med blindhet i skolan steg 1"

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i det praktisk-estetiska ämne du valt med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i: textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, musik samt hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fysisk aktivitet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat onsdag 24 november 2021