Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

 • 02
  tisdag
  februari 2021
  -
  26
  fredag
  mars 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 257558
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Observera att du måste meddela praktisk estetisk ämnesinriktning du vill gå så att du hamnar i rätt kursgrupp (Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd). Det kan du ange under Övrigt i första läget när du anmäler dig.

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Varje kurssteg anmäls till separat. Förkunskapskrav för denna kurs är: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Kursen omfattar fyra obligatoriska digitala träffa och självstudier. Den beräknas ta 20 timmar att genomföra.

Digitalt livemöte 4 februari 13.00-16.00
Digitalt livemöte 9 februari 13.00-16.00
Digitalt livemöte 11 februari 14.00-16.00
Digitalt livemöte 26 mars 09.00-12.00

Kurspassen omfattar:

Pedagogik och ämnesdidaktik antingen i trä- och metallslöjd, textilslöjd, idrott och hälsa, bild, musik eller hem- och konsumentkunskap.

Betoning läggs på erfarenhetsutbyte, samtal, upplevelseövningar med ögonbindel samt pedagogiska och didaktiska frågeställningar.

Kursbevis erhålls efter genomförd kurs

Medverkande

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä- och metallslöjd.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, musik samt hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Praktiskt-estetiskt

Övrigt

Det är av vikt att du, vid anmälan till kursen, anger vilken praktisk estetisk ämnesinriktning du undervisar i och vill gå, vid just det här kurstillfället, så att du hamnar i rätt kursgrupp. Ett av följande inriktningar: Bild, Musik , Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd. Det kan du ange under Övrigt i första läget när du anmäler dig.Publicerat måndag 30 november 2020