Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

Två tillfällen med en dag i september och tre dagar i november med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

 • 26
  torsdag
  september 2019
  08.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 19
  tisdag
  november 2019
  09.00 - 16.00
 • 20
  onsdag
  november 2019
  08.30 - 16.00
 • 21
  torsdag
  november 2019
  08.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 206933
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs är en del av ett utbildningspaket där varje kurssteg anmäls separat. Förkunskapskrav för denna kurs är "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Detta kurssteg är uppdelat på två tillfällen, en dag i september och 3 dagar i november 2019 med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

I kursen läggs betoningen på upplevelseövningar med ögonbindel för att få en förståelse för bortfallet av synsinnet.

Pedagogik och ämnesdidaktik tas upp utifrån respektive ämne, vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte.

Under kursens första del presenteras en arbetsuppgift utifrån en tankemodell som kursdeltagarna kommer att arbeta med mellan de båda kurstillfällena.

Vidare läggs betoningen på erfarenhetsutbyte, samtal, pedagogiska och didaktiska frågeställningar.

Kursbevis erhålls efter genomförd kurs.

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund-och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftläsande elev i bild, idrott och hälsa, musik, hem- och konsumentkunskap, textilslöjd samt trä-och metallslöjd.

Syfte

Att tillföra specialpedagogisk kompetens kring elever med blindhet med fokus på skolan.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserade sinnen i textilslöjd, trä-och metallslöjd, bild, musik, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 20 maj 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019