Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2 av 2

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

 • 06
  tisdag
  oktober 2020
  -
  15
  söndag
  november 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 242581
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är uppdelad i ämnena trä- och metallslöjd, textilslöjd, idrott och hälsa, bild, musik samt hem- och konsumentkunskap (endast ht 20). Du läser endast ett av ämnena, ange vilket under övrigt i anmälningsformuläret. 

Betoning läggs på erfarenhetsutbyte, samtal, upplevelseövningar med ögonbindel, pedagogiska och didaktiska frågeställningar.

Kursbevis erhålls efter genomförd kurs

Kursen ”Att möta elev med blindhet i praktisk estetiska ämnen” kommer att vara vecka 41 – 46.

Obligatorisk kursstart tisdag den 6 oktober kl. 9 – 12 och obligatoriskt avslut fredag den  13 november klockan 9 -12, i form av digitalt möte i Zoom.

Däremellan kommer det att finnas obligatoriska webbseminarier inlagda på bestämda tider, sammanlagt 5,5 timmar. Datum och tid för dessa digitala träffar: 14/10 14.30 -16.000, 21/10  9.00 – 11.00 och 5/11 och 14.00-16.00

Beräknad tidsåtgång för hela kursen är 20 timmar.

Observera att kursen i vanliga fall är en fysisk kurs men som på grund av covid-19 kommer att genomföras digitalt. Tid för kursen behöver avsättas dagtid.

 

Medverkande

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260

Föreläsare

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä- och metallslöjd.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, musik samt hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Praktiskt-estetiskt

Övrigt

Skriv under övrigt i anmälningsformuläret vilket praktisk-estetiskt ämne du vill delta i under kursen, då stora delar av kursen sker i respektive ämne.Publicerat måndag 10 augusti 2020