Att möta elev med blindhet i Musik

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i musikämnena.

 • 05
  måndag
  september 2022
  -
  07
  fredag
  oktober 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 317295
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet musik!
Kursen fokuserar bland annat på instrument- och ensemblespel, digitala verktyg för musikskapande, noter i punktskrift samt samspel och kommunikation.
Kursen omfattar självstudier samt fyra obligatoriska digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fyra timmar och är en grund som du behöver ha genomfört inför de digitala liveträffarna. Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Livemöten:

Tisdag 20 september   kl. 13.00 – 16.00
Tisdag 27 september   kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 29 september kl. 14.00 – 16.00
Onsdag  5 oktober       kl. 13.00 -16.00

Medverkande

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet musik.

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i musikämnena med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i musikämnena
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat lördag 2 juli 2022