Att möta elev med blindhet i Hem- och konsumentkunskap

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i hem- och konsumentkunskap!

 • 05
  måndag
  september 2022
  -
  07
  fredag
  oktober 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 317133
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet hem- och konsumentkunskap!

Kursen fokuserar bland annat på anpassningar i hemkunskapssalen, olika metoder för bakning och matlagning, betyg och bedömning samt IKT för elever med blindhet.
Kursen omfattar självstudier samt fyra obligatoriska digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fyra timmar och är en grund som du behöver ha genomfört inför de digitala liveträffarna. Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra.

 

Livemöten:

Tisdag 20 september   kl. 13.00 – 16.00
Tisdag 27 september   kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 29 september kl. 14.00 – 16.00
Onsdag 5 oktober       kl. 13.00 -16.00

Medverkande

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och grundsärskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet hem- och konsumentkunskap med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat måndag 9 maj 2022