Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i grund- och gymnasiesärskolan med inriktning mot teoretiska ämnen, steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev med blindhet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan inriktning ämnen alternativt elev i grundskolan som följer läroplan för grundsärskolan inriktning ämnen.

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

 • 17
  torsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.15
 • 18
  fredag
  oktober 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 206986
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under två heldagar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet som följer läroplan för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan inriktning ämnen.

Kursdagarna kommer att innehålla

 • Information om konsekvenser av blindhet i kombination med andra funktionsnedsättningar
 • Samtal om förhållningssätt och bemötande
 • Dialog kring och praktiskt arbete med pedagogisk planering av den lärarledda undervisningen för en elev med blindhet
 • Kompetensutveckling kring studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel samt metodik som bygger på konkret och digitalt lärande
 • Punktskrift som läsmedium
 • Auditiv läsning
 • Föreläsning med dialog om betydelsen av kommunikation och socialt samspel med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättningar
 • Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare
 • Information om att söka råd och stöd hos SPSM

Hålltider:

Dag ett         kl. 9.00-16.15

Dag två       kl. 9.00-15.00

Medverkande

Maria Rundgren Kling, mia.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundsärskolan och gymnasiesärskolan inriktning ämnen alternativt elev i grundskolan som följer läroplan för grundsärskolan inriktning ämnen.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet som följer läroplan för grundsärskolan och gymnasiesärskolan inriktning ämnen, med fokus på en inkluderande lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fördjupad kunskap kring konsekvenser av blindhet i kombination med andra funktionsnedsättningar
 • ha inblick i ansvarsfördelning samt pedagogisk planering av den lärarledda undervisningen för en elev med blindhet
 • ha förståelse för betydelsen av kommunikation och socialt samspel med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättningar
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på konkret och digitalt lärande med olika sinnen - punktskrift och auditiv läsning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 20 maj 2019 Granskat tisdag 20 augusti 2019