Att möta elev med blindhet i grund- och gymnasiesärskolan med inriktning ämnen, steg 2 teoretiska ämnen

Detta är en nätkurs för lärare alternativt lärare tillsamman med resursperson i grund- eller gymnasiesärskolan inriktning ämnen eller nationellt program, som arbetar i teoretiska ämnen när eleven har blindhet. Kursen bygger vidare på "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

 • 18
  måndag
  oktober 2021
  -
  12
  fredag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 277145
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får grundläggande kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet som följer läroplan för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan inriktning ämnen.

Kursen bygger på självstudier samt 4 obligatoriska digitala träffar, "livemöten".

Livemöten:

 • tisdagen den 19/10 kl. 15.00-15.45: Inledande träff - kursupplägg
 • torsdag 21/10 kl. 15.00 - 15.45: Reflektioner kring planering för lektionsstruktur samt taktilt och digitalt bildstöd för scheman och instruktioner
 • Därefter tillkommer ett extra livemöte kopplat till föreläsningen ”Blindhet, intellektuell funktionsnedsättning och autism: konsekvenser för utveckling och lärande”
 • fredag 12/11 kl. 14.30 - 15.30:  Avslutande möte. Erfarenhetsutbyte. Hur går vi vidare?

Kursdagarna kommer att innehålla:

 • Föreläsning om konsekvenser av blindhet i kombination med IF och autism.
 • Reflektioner i grupp kring förhållningssätt och bemötande
 • Erfarenhetsutbyte kring pedagogisk planering
 • Kompetensutveckling kring studieteknik, digitala verktyg och anpassade läromedel samt metodik som bygger på konkret och digitalt lärande
 • Punktskrift som läsmedium
 • Auditiv läsning
 • Föreläsning kring lektionsstruktur, samt taktilt och digitalt bildstöd för scheman och instruktioner

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Medverkande

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Föreläsare

Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42

Målgruppsbeskrivning

Lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev, i grundsärskolan inriktning ämnen eller i gymnasiesärskolan inriktning nationellt program.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet som följer läroplan för grundsärskolan inriktning ämnen och gymnasiesärskolans nationella program, med fokus på en inkluderande lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare tillägnat dig:

 • kunskap kring blindhet i kombination med Intellektuell funktionsnedsättning och eventuell autism samt dess konsekvenser för lärande och utveckling
 • betydelsen av lektionsstruktur och taktilt bildstöd vid kombinationen blindhet och IF
 • ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på konkret och digitalt lärande med olika sinnen - punktskrift och auditiv läsning.

 

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Förutsättningar för deltagande är att deltagarna har tillgång till varsin dator och att deltagarna får möjlighet att avsätta tid för kursen ca 16 timmarPublicerat tisdag 27 april 2021