Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i grund- och gymnasiesärskolan med inriktning ämnen, steg 2 teoretiska ämnen

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev med blindhet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan inriktning ämnen alternativt elev i grundskolan som följer läroplan för grundsärskolan inriktning ämnen.

 • 26
  måndag
  oktober 2020
  -
  08
  söndag
  november 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 242029
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får grundläggande kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet som följer läroplan för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan inriktning ämnen.

Kursen bygger på självstudier med ett antal obligatoriska digitala träffar.

Dessa kommer att innefatta en inledande träff tisdagen den 13/10 kl 15.00-15.30. Ett seminarium torsdag 22/10 kl. 15.00 - 16.00. Därefter tre eftermiddagstimmar v. 45.

Kursdagarna kommer att innehålla:

 • Information om konsekvenser av blindhet i kombination med andra funktionsnedsättningar
 • Samtal om förhållningssätt och bemötande
 • Dialog kring och praktiskt arbete med pedagogisk planering av den lärarledda undervisningen för en elev med blindhet
 • Kompetensutveckling kring studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel samt metodik som bygger på konkret och digitalt lärande
 • Punktskrift som läsmedium
 • Auditiv läsning
 • Föreläsning med dialog om betydelsen av kommunikation och socialt samspel med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättningar
 • Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare
 • Information om att söka råd och stöd hos SPSM

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,

Föreläsare

Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundsärskolan inriktning ämnen och gymnasiesärskolans nationella program, alternativt elev i grundskolan som följer läroplan för grundsärskolan inriktning ämnen.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet som följer läroplan för grundsärskolan inriktning ämnen och gymnasiesärskolans nationella program, med fokus på en inkluderande lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fördjupad kunskap kring konsekvenser av blindhet i kombination med andra funktionsnedsättningar
 • ha inblick i ansvarsfördelning samt pedagogisk planering av den lärarledda undervisningen för en elev med blindhet
 • ha förståelse för betydelsen av kommunikation och socialt samspel med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättningar
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på konkret och digitalt lärande med olika sinnen - punktskrift och auditiv läsning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Publicerat tisdag 23 juni 2020