Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 3 och 4 av 4

Detta är sista steget i utbildningspaketet för förskollärare alternativt förskollärare tillsammans med resursperson, som arbetar med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium.

Kursen bygger vidare på innehållet i tidigare steg och skolans aktuella behov.

 • 12
  tisdag
  november 2019
  13.00 - 16.30
 • 13
  onsdag
  november 2019
  08.30 - 16.30
 • 14
  torsdag
  november 2019
  08.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 210391
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två och en halv dag med teoretiska och praktiska pass, får fördjupade kunskaper om hur undervisningen kan anpassas för din elev.

Innehållet i kursen omfattar:

Omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.

Planering av undervisning i läs- och skrivteknik med punktskrift

Den punktskriftsanpassade datorns betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande i undervisningen

Tillgänglig undervisning genom anpassade läromedel, laborativt material samt andra lärverktyg

Särskilt utrymme kommer att finnas för att möta skolornas egna utmaningar samt tid för erfarenhetsutbyte.

 

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och lärare, som arbetar med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium.

Fritidspedagog, Specialpedagog, Speciallärare och Rektor kan delta.

Resursperson utan pedagogisk utbildning deltar tillsammans med ansvarig förskollärare/lärare.

Förkunskaper

Förkunskapskrav för denna kurs är: "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1" samt "Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 2".

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha kunskap om:

 • omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.
 • planering av undervisningen i läs- och skrivteknik med punktskrift
 • den punktskriftsanpassade datorns betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande i undervisningen
 • tillgänglig undervisning genom anpassade läromedel, laborativt material samt andra lärverktyg

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 12 september 2019 Granskat söndag 22 september 2019