Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, metodik, steg 2

För förskollärare och förskollärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som kommer att ha punktskrift som läsmedium.

Observera: Detta steg förutsätter att du genomgått steg 1.

 

 • 28
  torsdag
  maj 2020
  -
  29
  fredag
  maj 2020
  09.00 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 216441
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

STEG 2: två heldagar
dag 1 kl. 9.00-16.30
dag 2 kl. 9.00-15.30

Innehåll:

 • Punktskrift, förberedande läsinlärning "ABC med punktskrift"
 • Matematik
 • Dator anpassad för punktskrift
 • Orientering & förflyttning

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3 - 4) kommer att ges under kursen

Medverkande

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare alternativt förskollärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som kommer att ha punktskrift som läsmedium.

 

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av undervisningen för en elev som ska ha punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig specifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet i det pedagogiska arbetet.

 

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Skolform

Förskoleklass

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat fredag 22 november 2019