Att undervisa elev med blindhet i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion och sfi

Kursen riktar sig till dig som undervisar eller är resursperson i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion eller sfi.

 • 04
  måndag
  september 2023
  -
  20
  fredag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 353499
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs ger grunder kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning.

Kursen riktar sig till dig som undervisar eller är resursperson i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion eller sfi.

Efter genomgången kurs har du kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer:

 • Inlärning av punktskrift
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Anpassningar av lärmiljön
 • Samspel och kommunikation 

Kursen bygger på självstudier men den ämnesinriktade fördjupningen ges i form av tre obligatoriska liveträffar i det digitala verktyget Zoom:

tisdag 12 september kl. 14.00-16.00
torsdag 28 september kl. 10.00-12.00
torsdag 12 oktober kl. 14.00-16.00

Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra i sin helhet.

Medverkande

Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010 - 473 52 26
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson som arbetar i förberedelseklass, språkintroduktion och sfi

Mål

Deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.     

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010 - 473 52 26
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat söndag 28 maj 2023