Att undervisa elev med blindhet i bildämnet

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i bildämnet.

 • 05
  tisdag
  september 2023
  -
  19
  torsdag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 349207
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet bild!

I kursen få du grundkunskaper kring att undervisa elever med blindhet i skolan och om anpassningar i bildämnet när en elev i gruppen har blindhet.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet bild. Kursen omfattar självstudier samt fyra digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fem timmar och ger dig en grund om blindhet, som du genomför innan kursens första digitala livemöte. I de digitala livemötena ligger betoningen i bildämnet.

De digitala livemötena bygger på föreläsningar, övningar med bindel, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  Vi går igenom anpassningar av bilder och kursplanen i bild med fokus på kompenserande sinnen. Vi samtalar även om betyg och bedömning samt digitala lärverktyg. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand tillkommer. Beräknad kurstid är 18 timmar.

Digitala livemöten via Zoom:

Tisdag 19 september   kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 21 september   kl. 14.00 – 16.15
Onsdag 27 september kl. 13.30 – 16.00
Torsdag 19 oktober      kl. 13.00 – 16.00

Självstudier:

Från den 5 september – 19 september, cirka 5 timar.

Självstudierna består av text och filmer som du kommer åt med inloggningen till kursen du får via mejl från SPSM fortbildningen, vid kursstart.

Läs igenom på kurssidan vid kursstart vad du behöver förbereda till de digitala livemötena. Strax innan det första digitala livemötet kommer du få ett kuvert med övningar och ögonbindel via posten till din arbetsplats, det tar du med dig till första digitala livemötet

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet bild

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i bildämnet
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat fredag 26 maj 2023