Att möta elev med blindhet i Bildämnet

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med blindhet i grundskolan och gymnasieskolan i bildämnet.

 • 27
  måndag
  mars 2023
  -
  25
  torsdag
  maj 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 339100
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får kunskaper om undervisningssituationen för elev med blindhet i ämnet bild!

I kursen få du grunder kring att möta elever med blindhet samt en fördjupning i ämnesinriktningen bild.

Kursen är riktad till dig som är lärare eller lärare tillsammans med resursperson i ämnet bild. Kursen omfattar självstudier samt fyra digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fem timmar och ger dig en grund om blindhet, som du genomför innan kursens första livemöte. I livemötena ligger betoningen på ämnesfördjupningen bild.

I ämnesfördjupningen går vi igenom anpassningar av bilder och fokus på kursplanen i bild utifrån kompenserande sinnen. Vi går även in på betyg och bedömning samt digitala lärverktyg. Livemöten bygger på föreläsningar, övningar och reflekterande samtal. Några enkla uppgifter att utföra på egen hand tillkommer. Beräknad kurstid är 18 timmar.

Digitala livemöten:

Tisdag   18 april kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 20 april kl. 14.00 – 16.00
Onsdag  26 april kl. 13.30 – 16.00
Torsdag 25 maj  kl. 13.00 – 16.00

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- och gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i ämnet bild

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i bildämnet
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, TillgänglighetPublicerat torsdag 23 mars 2023