Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 4 av 6

Kurs för lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

 • 02
  tisdag
  april 2019
  -
  03
  onsdag
  april 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 151032
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två dagar med teoretiska och praktiska pass, får fördjupade kunskaper om hur undervisningen kan anpassas för elever som läser punktskrift.

Innehåll:

 • Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärandemiljöer.
 • Delaktighet i teori och praktik genom stödmaterialet "Delaktighet- ett arbetssätt i skolan" för att kunna undersöka, förstå och utveckla lärmiljön för eleven.
 • Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.
 • Tillgänglig teknologi  och studieteknik med till exempel TextViev, Word och Jaws
 • Taktila bilder och matematik i anpassade läromedel.  
 • Att räkna med abakus.
 • Läsa och skriva punktskrift, metoder för hur man kan arbeta för att ge eleven möjligheter att utveckla sin lästeknik och öka sin läshastighet.
 • Läsa och skriva, nationella prov.
 • Dialogcafé kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Denna kurs är en del av ett utbildningspaketet, uppdelat i 6 steg, där denna kurs är steg 4. Till varje kurssteg görs en separat anmälan.

Förkunskapskrav: "Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 3 av 6",  samt de två tidigare kursstegen

Medverkande

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • vara insatt i stödmaterialet "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan"
 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer.
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation  
 • ha fått fördjupad kunskap i användandet av tillgängliga studietekniska verktyg
 • ha fått fördjupade kunskaper i taktil läsning
 • ha fått fördjupade kunskaper om användandet av abakus
 • ha fått kunskap kring anpassningar av läromedel och nationella prov

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat torsdag 24 januari 2019