Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

Kursen ger fördjupad kunskap om specialpedagogik och ämnesmetodik för undervisning av elev med blindhet i grundskolan, åk 4-6. 

 • 28
  måndag
  mars 2022
  -
  08
  fredag
  april 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 298906
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen innehåller både obligatoriska digitala träffar och självstudier. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

 

Innehåll:

 • Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärmiljöer.
 • Läsa och skriva punktskrift, metoder för hur man kan arbeta för att ge eleven möjligheter att utveckla sin lästeknik och öka sin läshastighet.
 • Att räkna med abakus.
 • Synspecifik metodik för olika ämnen till exempel NO och engelska.
 • Studieteknik på dator
 • Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.
 • Nationella prov och anpassningar.
 • Samtal kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Medverkande

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Steg 4 är det avslutande steget i utbildningspaketet ”Att möta elev med blindhet”. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet är det en förutsättning att du har gått tidigare kurssteg.  

 

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha fått fördjupade insikter i taktil läsning av text och bild.
 • ha fått kunskap kring bedömning, anpassningar av läromedel och nationella prov.
 • ha fått fördjupade kunskaper om användning av abakus.
 • ha fått kunskap om digital och auditiv studieteknik.
 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer.
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation. 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är öppen för deltagarna under den angivna tiden. Deltagarna kommer också att medverka i digitala träffar som är schemalagda. Information om tider kommer närmare kursstart. Det är av största vikt att deltagarna får tid för att genomföra kursen.Publicerat onsdag 24 november 2021