Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

Kurs för lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

 • 31
  tisdag
  mars 2020
  -
  01
  onsdag
  april 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 216046
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du, under två dagar med teoretiska och praktiska pass, får fördjupade kunskaper om hur undervisningen kan anpassas för elever som läser punktskrift.

Innehåll:

 • Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärandemiljöer.
 • Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.
 • Tillgänglig teknologi  och studieteknik med till exempel TextViev, Word och Jaws
 • Taktila bilder och matematik i anpassade läromedel.  
 • Att räkna med abakus.
 • Läsa och skriva punktskrift, metoder för hur man kan arbeta för att ge eleven möjligheter att utveckla sin lästeknik och öka sin läshastighet.
 • Läsa och skriva, nationella prov
 • Dialogcafé kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Denna kurs är en del av ett utbildningspaketet, uppdelat i 4 steg, där denna kurs är steg 4. Till varje kurssteg görs en separat anmälan.

Förkunskapskrav: "Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 3 av 4",  samt de två tidigare kursstegen

Medverkande

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer.
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation  
 • ha fått fördjupad kunskap i användandet av tillgängliga studietekniska verktyg
 • ha fått fördjupade kunskaper i taktil läsning
 • ha fått fördjupade kunskaper om användandet av abakus
 • ha fått kunskap kring anpassningar av läromedel
 • ha fått fördjupad kunskap i ämnesmetodik och bedömning av kunskaper hos en elev med blindhet

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat tisdag 26 november 2019