Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

 • 28
  torsdag
  maj 2020
  -
  29
  fredag
  maj 2020
  09.00 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 216414
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under två heldagar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursdagarna kommer att innehålla 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • taktilt skapande och kartor
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Hålltider:

Dag 1, 9.00-16.30
Dag 2, 9.00-15.30

Information om kommande steg

Utbildningspaketet är uppdelat i fyra steg. Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3-4) kommer att ges under kursen

Medverkande

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 30 mars 2020