Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

 • 19
  torsdag
  september 2019
  09.00 - 17.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 20
  fredag
  september 2019
  09.00 - 15.30
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 206887
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under två heldagar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursdagarna kommer att innehålla 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • taktilt skapande och kartor
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Hålltider:

Dag 1, 9.00-16.30
Dag 2, 9.00-15.30

Information om kommande steg

Utbildningspaketet är uppdelat i fyra steg. Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3-4) kommer att ges under kursen

Medverkande

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

FörtäringPublicerat måndag 20 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019