Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6 teoretiska ämnen steg 2 av 4

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

 • 16
  måndag
  maj 2022
  -
  17
  fredag
  juni 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 298467
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen startar med en obligatorisk digital träff för att sedan bestå av självstudier. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Kurspassen omfattar: 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Information om kommande steg

Utbildningspaketet är uppdelat i fyra steg. Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3-4) kommer att ges under kursen.

Medverkande

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du ha gått "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".  

Medverkan i steg 2 är en förutsättning för deltagande i steg 3-4 i paketet.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat onsdag 24 november 2021