Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

Kurs för lärare och lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

 

 • 31
  tisdag
  mars 2020
  -
  01
  onsdag
  april 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 216030
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärandemiljöer.

Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.

Taktila bilder och matematik i anpassade läromedel.

Att räkna med abakus.

Läsa och skriva punktskrift, hur man kan arbeta för att ge eleven möjlighet att utveckla sin läshastighet och lästeknik.

Nationella prov och anpassningar.

Dialogcafé kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Denna kurs är en del av ett utbildningspaketet, uppdelat i 4 steg, där denna kurs är steg 4. Till varje kurssteg görs en separat anmälan. Förkunskapskrav: "Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 3 av 4",  samt de två tidigare kursstegen.

 

Medverkande

Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.  
 • ha fått fördjupade insikter i taktil läsning av text och bild.
 • ha fått fördjupad kunskap kring anpassningar av läromedel och nationella prov
 • ha fått fördjupade insikter om användning av abakus.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat torsdag 5 december 2019