Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

 • 22
  tisdag
  september 2020
  -
  02
  fredag
  oktober 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 241585
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar  får fördjupade kunskaper om metodik för elever med punktskrift som läsmedium.

Kursen bygger på självstudier och har inga obligatoriska träffar. Den beräknas ta sammanlagt 16 timmar att genomföra.

Kursdagarna kommer att innehålla:

 • Den tidiga läs- och skrivutvecklingen med punktskrift
 • Matematik och laborativt material med punktskrift som läsmedium
 • Taktila bilder och taktilt skapande
 • Studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • Öppen syntolkning - ett sätt att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleven med synnedsättning där alla elever får samma information samtidigt
 • Samtal om roller ansvar, planering och samverkan

Information

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3 - 4) kommer att ges under kursen

Medverkande

Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Föreläsare

Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".   

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Publicerat fredag 14 augusti 2020