Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

 

 • 28
  torsdag
  maj 2020
  -
  29
  fredag
  maj 2020
  09.00 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 216384
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under två dagar får fördjupade kunskaper om metodik för elever med punktskrift som läsmedium.

Kursdagarna kommer att innehålla:

 • Den tidiga läs- och skrivutvecklingen med punktskrift
 • Matematik och laborativt material med punktskrift som läsmedium
 • Taktila bilder och taktilt skapande
 • Studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • Öppen syntolkning - ett sätt att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleven med synnedsättning där alla elever får samma information samtidigt
 • Samtal om roller ansvar, planering och samverkan

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3 - 4) kommer att ges under kursen

Medverkande

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

 

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".   

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat söndag 26 januari 2020