Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2 av 6

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-6 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

 • 31
  torsdag
  maj 2018
  -
  01
  fredag
  juni 2018
  09.00 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 138711
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Utbildningspaketet är uppdelat i sex steg, där detta är steg 2.

Information om, samt anmälningsförfarande till de
kommande kurserna (steg 3-6) kommer att ges under kursen.

STEG 2: två heldagar, 31 maj 2018, kl. 9.00-16.30
                                 1 juni 2018, kl. 9.00-15.30

Plats: Resurscenter syn, Rålambsvägen 32 B, Stockholm

 

Innehåll

 • Att läsa med punktskrift
 • Att läsa och skriva, ABC läslära
 • Att räkna
 • Eget arbete med punktskrift
 • Roller, ansvar och samverkan
 • Datorövningar

Medverkande

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Karin Regnell, karin.regnell@spsm.se, 010-4735468
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Lärare, pedagog, resursperson, specialpedagog och speciallärare.

Förkunskaper

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-6 i paketet.

Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i
skolan, steg 1".   

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen: läs- och skrivutveckling med punktskrift, matematik, taktilt skapande, studieteknik, lärverktyg, anpassade läromedel, öppen syntolkning samt bildbeskrivning.
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med svår synnedsättning eller blindhet - likheter och olikheter i det pedagogiska arbetet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 30 oktober 2017 Granskat fredag 20 april 2018