Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1–3 som har punktskrift som läsmedium.

 • 28
  tisdag
  september 2021
  -
  08
  fredag
  oktober 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 276646
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en digital kurs där du får fördjupade kunskaper om metodik för elever med punktskrift som läsmedium.

Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på erfarenhetsutbyte där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum.

I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor.

Kursen startar tisdagen den 28 september klockan 08.00. Den är omarbetad utifrån en fysisk kurs och omfattar nu cirka 16 timmar. Vi rekommenderar att ni delar upp arbetet över flera dagar, till exempel 4 halvdagar.

Kursen kommer att innehålla:

 • Den tidiga läs- och skrivutvecklingen med punktskrift
 • Matematik och laborativt material
 • Studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • Syntolkning

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3–4 i kurspaketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".  

Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3–4) kommer att ges till kursdeltagarna.

Medverkande

Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog och rektor kan delta.

Resursperson utan pedagogisk utbildning deltar tillsammans med lärare.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".  

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha kunskap kring planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium.
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen.
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, LärverktygPublicerat torsdag 13 maj 2021