Att möta barn och elever som har föräldrar som använder teckenspråk

En utbildningsdag där personal som möter barn och ungdomar, som har föräldrar som använder teckenspråk, får möjlighet till kompetensutveckling kring hörselnedsättning, dövhet och teckenspråk.

 • 08
  tisdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 148848
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En utbildningsdag där personal som möter barn och ungdomar, som har föräldrar som använder teckenspråk, får möjlighet till kompetensutveckling kring hörselnedsättning, dövhet och teckenspråk. Det ges även tillfälle för erfarenhetsutbyte samt möte med personer som kan beskriva utifrån egna erfarenheter av att vara "CODA-barn" (Children of deaf adults) och vad det kan innebära att vara teckenspråkig och att tillhöra en teckenspråkig kultur.

Assistenter är välkomna tillsammans med undervisningsansvarig. 

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Pedagog, specialpedagog, speciallärare samt elevhälsan

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper kring hörselnedsättning, dövhet och teckenspråk och dess konsekvenser för barn och elever som lever i två världar med olika språk och kultur.

Mål

Som deltagare har du grundläggande kunskap kring hörselnedsättning, dövhet och tecekenspråk och dess konsekvenser för att ge ökad förståelse för CODA-barn (Children of deaf adults) och elevers situation.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 12 januari 2018 Granskat måndag 16 april 2018