Hoppa till innehåll

Att möta barn och elever med hörselnedsättning

Tematräffen kommer att ge grundläggande kunskap kring att möta och undervisa elever med hörselnedsättning. Under tematräffen får deltagarna kunskap om olika strategier för att skapa en bra ljudmiljö. Möjlighet till samtal och reflektioner kring specialpedagogiska utmaningar.

 • 26
  torsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Gävle, SPSM, Bobergsplan 3, 802 64 Gävle, Utbidlningsrum på SPSM
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 208496
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation.

Tematräffen omfattar områdena:
- örat och hörseln
- hörselteknik
- ljudet och den lärande miljön
- hörsimulering
- pedagogiska strategier
- förhållningssätt och bemötande
- lärande exempel
- barnperspektiv
- kommunikation
- tillgänglig utbildning

Medverkande

Ingela Söderberg, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609
Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare, assistenter, elevhälsopersonal.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området hörselnedsättning.
- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.
- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig     lärmiljö.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare
- kunskaper om förhållningssätt och bemötande
- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera
- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Ingela Söderberg, ingela.wallstrom@spsm.se, 0104735609

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 3 juni 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019