Att möta barn och elever med hörselnedsättning

Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring att möta och undervisa elever med hörselnedsättning. Under kursdagarna får deltagarna kunskap om olika strategier för att skapa en bra ljudmiljö. Möjlighet till samtal och reflektioner kring specialpedagogiska utmaningar.

 • 20
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Skellefteå, Stadshuset, KS-rummet, Trädgårdsgatan 6, 93131 Skellefteå
 • 23
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Skellefteå, Stadshuset, KS-rummet, Trädgårdsgatan 6, 93131 Skellefteå
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 169043
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation. Kursen omfattar områdena:

- örat och hörseln

- hörselteknik

- ljudet och den lärande miljön

- hörsimulering

- pedagogiska strategier

- förhållningssätt och bemötande

- lärande exempel

- barnperspektiv

- kommunikation

- tillgänglig utbildning

Medverkande

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare och elevhälsopersonal, assistenter är välkomna tillsammans med pedagog från samma skola.

Syfte

Utbildningsdagarna syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området hörselnedsättning.

- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.

- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

- kunskaper om förhållningssätt och bemötande

- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera

- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Upplysningar om administration

Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Perception, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 15 juni 2018 Granskat torsdag 21 juni 2018