Att möta barn och elever med hörselnedsättning.

Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring att möta och undervisa elever med hörselnedsättning. Under kursdagarna får deltagaren kunskap om olika strategier för att skapa en bra ljudmiljö. Möjlighet till samtal och reflektion kring specialpedagogiska utmaningar.

 • 13
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Bollnäs, Ida Kristinas rum, Odengatan 17 B, 821 43 Bollnäs
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167726
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation. Kursen omfattar områdena:

- örat och hörseln

- hörselteknik

- ljudet och den lärande miljön

- hörsimulering

- pedagogiska strategier

- förhållningssätt och bemötande

- lärande exempel

- barnperspektiv

- kommunikation

- tillgänglig utbildning

Medverkande

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare och elevhälsopersonal, assistenter är välkomna tillsammans med pedagog från samma skola.

Syfte

Utbildningsdagarna syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området hörselnedsättning.

- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.

- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

- kunskaper om förhållningssätt och bemötande

- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera

- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fritid, Fysisk aktivitet, Kulturell mångfald, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 29 maj 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018