Hoppa till innehåll

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Västmanlands län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 30
  onsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Västerås, Pettersbergsskolan, Pettersbergsgatan 39
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 208559
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen består av två kurstillfällen och innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

Medverkande:
Specialpedagoger och teknisk audionom från Region Västmanland
Kommunala hörselpedagoger i Västmanlands län
Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ung vuxen med egna erfarenheter

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare

Medverkande

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Du som möter barn och elever med hörselnedsättning inom de olika verksamheterna i förskola och skolan.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser samt förhållningsätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 25 juni 2019 Granskat söndag 7 juli 2019