Inställd - Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Västmanlands län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 26
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Västerås, Aros Congress Center, Munkgatan 7
  https://www.acc.se/
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167046
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

 

Konferensen består av ett tillfälle och innehåller följande:

 • Konsekvenser av hörselnedsättning
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt, strategier och bemötande
 • Erfarenhetsutbyte
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

 

Medverkande:

 • Specialpedagoger och teknisk audionom från Region Västmanland
 • Kommunala hörselpedagoger i Västmanlands län
 • Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Ung vuxen med egna erfarenheter

 

Du som resursperson är välkomna att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.  

Medverkande

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Lärare, Förskollärare och Barn- och elevhälsopersonal

Syfte

Du som deltagare få baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser, förhållningsätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat torsdag 6 september 2018