Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 18
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Örebro, Conventum, Studion, Olof Palmes torg 1
  http://www.conventum.se/vara-lokaler/conventum-konferens/index1,323.htm#.Wvwrb-QUnyQ
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167039
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av en kursdag och innehåller föreläsningar om nedsatt hörsel och konsekvenser, hörteknik, ljudmiljö, förhållningssätt och bemötande. Kursen innehåller även pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning samt egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning.

 

Medverkande:

 • Specialpedagoger från Centralt skolstöd, Örebro kommun
 • Specialpedagog från Barn- och ungdomshabiliteringen
 • Hörsel och dövverksamheten
 • Audiologiska mottagningen Region Örebro län
 • Ung vuxen med egna erfarenheter
 • Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.  

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskolelärare och Barn- och elevhälsopersonal

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser, förhållningsätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat torsdag 20 september 2018