Hoppa till innehåll

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Dalarnas län

Baskurs gällande hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra lärmiljön tillgänglig.

 • 25
  onsdag
  november 2020
  08.30 - 16.00 Borlänge, Dalarnas Hjälpmedelscenter Hörcentralen Konferensrum 2004 Skomakargatan 22, Borlänge
 • 01
  tisdag
  december 2020
  08.30 - 16.00 Borlänge, Dalarnas Hjälpmedelscenter Hörcentralen Konferensrum 2004 Skomakargatan 22, Borlänge
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 233711
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till styrdokumenten.

Innehåll: Nedsatt hörsel och dess konsekvenser.

2020-11-25 Deltar SPSM 

2020-12-01 Ansvarar Kommun och region Dalarna.

* Hörselsinnets funktioner

* Nedsatt hörsel och konsekvenser

* Teknik

* Ljudmiljö

* Förhållningssätt och bemötande

* Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning

* Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med filmade illustrationer. Du får möjlighet att i grupp diskutera och dela erfarenhet kring pedagogiska konsekvenser.

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Du som möter barn och elever i förskola och skola.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning, pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Sameskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat lördag 6 juni 2020