Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Dalarna, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 02
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Borlänge, Teknikdalen, Forskargatan 3
  http://www.hushagen.se/teknikdalen/konferens/
  http://www.hushagen.se/teknikdalen/konferens/hitta-hit/
 • 25
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Borlänge, Teknikdalen, Forskargatan 3
  http://www.hushagen.se/teknikdalen/konferens/
  http://www.hushagen.se/teknikdalen/konferens/hitta-hit/
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167042
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

 

Kursen består av två tillfällen och innehåller följande:

 • Nedsatt hörsel och dess konsekvenser
 • Hörselsinnets funktioner
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt, strategier och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Erfarenhetsutbyte
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

 

Medverkande:

 • Specialpedagog, kurator, hörselingenjör och audionom från Landstinget Dalarna
 • Kommunala hörselpedagoger i Dalarna
 • Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Ung vuxen med egna erfarenheter

 

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.  

Medverkande

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Målgruppsbeskrivning

Lärare, Förskollärare och Barn- och elevhälsopersonal

Syfte

Du som deltagare få baskunskaper kring hörselnedsättning, pedagogiska konsekvenser, förhållningsätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat fredag 14 september 2018