Att möta barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Cerebral synnedsättning (CVI) och dess pedagogiska konsekvenser. För dig som är specialpedagog i elevhälsan eller på en kommunövergripande nivå.

 • 09
  tisdag
  oktober 2018
  -
  10
  onsdag
  oktober 2018
  09.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 152014
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Cerebral synnedsättning (CVI) är en synnedsättning som beror på en hjärnskada. Hjärnsynskadan uppstår i de flesta fall vid födelsen och drabbar framförallt barn som föds för tidigt. Barn med en cerebral synnedsättning har framförallt svårt att tolka synintryck. Vid CVI kan barnet även ha ytterligare funktionsnedsättningar beroende på hjärnskadan.

 

Kursen ger bland annat kunskaper om:

- seendet och utvecklingsaspekter utifrån cerebral synnedsättning

- pedagogiska konsekvenser

- kartläggningsmaterial

 

Vi varvar föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Medverkande

Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger på central nivå och i elevhälsan

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen för att ge konsultation och handledning kring barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI

Mål

Kunskaper om cerebral synnedsättning (CVI) och dess pedagogiska konsekvenser

Deltagarna har kännedom om kartläggningsmaterial för att kunna identifiera elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Upplysningar om innehåll

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 4 maj 2018 Granskat torsdag 20 september 2018