Att möta barn och elever med blindhet, autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning i kombination, i förskola, förskoleklass och grundsärskola med inriktning ämnesområden

Blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination 

 • 04
  fredag
  februari 2022
  -
  18
  fredag
  februari 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 299240
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du genom att ta del av filmade föreläsningar och litteraturtips, får kunskap om hur du kan stödja din elev med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination.

Kursen är huvudsakligen uppbyggd kring filmade föreläsningar av psykolog och pedagog med mångårig erfarenhet av barn och elever med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning. I filmerna behandlas bland annat följande områden:

 • grundläggande information om blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning
 • hur funktionsnedsättningarna samspelar och påverkar elevens utveckling och lärande
 • olika sinnens betydelse för utveckling och lärande
 • bemötande och förhållningssätt till eleven
 • hur du kan främja samspel, kommunikation och språkutveckling
 • framgångsfaktorer i undervisningen
 • hur du kan ge stöd så att elevens möjligheter och rättigheter "att göra sin röst hörd" beaktas.

Till filmerna finns extramaterial i form av artiklar och annan litteratur. Du har under kursens gång möjlighet att ställa frågor och diskutera i ett digitalt kursforum.

Medverkande

Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare, fritidspedagog, assistent

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • hur kombinationen av funktionsnedsättningar påverkar elevens utveckling och lärande
 • bemötande och förhållningssätt till målgruppen
 • hur olika sinnesintryck påverkar elevens utveckling och lärande
 • hur du kan främja samspel, kommunikation och språk
 • framgångsfaktorer i undervisningen
 • hur du kan ge stöd så att målgruppens rättigheter "att göra sin röst hörd" beaktas.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Perception, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggningPublicerat tisdag 30 november 2021