Att möta barn och elever med blindhet, autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning i kombination, i förskola, förskoleklass och grundsärskola med inriktning ämnesområden

Välkommen till en kurs med digitala föreläsningar, där du får teoretisk och praktisk kunskap om blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination samt dess konsekvenser.

 • 29
  måndag
  november 2021
  -
  10
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 286361
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du genom att ta del av filmade föreläsningar, aktuella artiklar och diskussion i kursforum, får kunskap om hur du kan stödja din elev med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination.

Kursen är huvudsakligen uppbyggd kring filmade föreläsningar av psykolog och pedagog med mångårig erfarenhet av barn och elever med blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning. I filmerna behandlas bland annat följande områden:

 • grundläggande information om blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning
 • hur funktionsnedsättningarna samspelar och påverkar elevens utveckling och lärande
 • olika sinnens betydelse för utveckling och lärande
 • bemötande och förhållningssätt till eleven
 • hur du kan främja samspel, kommunikation och språkutveckling
 • framgångsfaktorer i undervisningen
 • hur du kan ge stöd så att elevens möjligheter och rättigheter "att göra sin röst hörd" beaktas.

Till filmerna finns extramaterial i form av artiklar och annan litteratur. Du har under kursens gång möjlighet att diskutera och ställa frågor i ett digitalt kursforum.

Medverkande

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare, fritidspedagog, assistent

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • hur kombinationen av funktionsnedsättningar påverkar elevens utveckling och lärande
 • bemötande och förhållningssätt till målgruppen
 • hur olika sinnesintryck påverkar elevens utveckling och lärande
 • hur du kan främja samspel, kommunikation och språk
 • framgångsfaktorer i undervisningen
 • hur du kan ge stöd så att målgruppens rättigheter "att göra sin röst hörd" beaktas.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Perception, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggningPublicerat torsdag 8 juli 2021