Hoppa till innehåll

Att möta barn och elever med blindhet, autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning i kombination, i förskola, förskoleklass och grundsärskola med inriktning ämnesområden.

Välkommen till en kurs med digitala föreläsningar, där du får teoretisk och praktisk kunskap om blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning i kombination samt dess konsekvenser.

 

 • 08
  måndag
  februari 2021
  -
  19
  fredag
  februari 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 258256
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen bygger på självstudier och har inga fysiska träffar. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra

 

I kursen kommer du att ta del av föreläsningar om:

 • Hur de olika funktionsnedsättningarna påverkar varandra och individen
 • Att utveckla samspel, kommunikation och språk, tillsammans med barnet eller eleven
 • Framgångsfaktorer i undervisningen
 • Sinnesintryckens påverkan på lärandet, särskilt pedagogiskt stöd och extra anpassningar
 • Kartläggning av förmågor och behov
 • Hur ge stöd så att målgruppens rättigheter "att göra sin röst hörd", beaktas

Leg.psykolog Kim de Verdier kommer att inleda med en presentation om sin forskning inom området

Medverkande

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Gerd Tobiasson Jackson, gerd.tobiason-jackson@spsm.se, 010-473 52 55

Föreläsare

Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger tillsammans med sitt arbetslag, som möter barn och elever i förskola, förskoleklass och grundsärskola med inriktning ämnesområden.

Syfte

Deltagarna får grundläggande kunskaper i kombinationen av funktionsnedsättningarna samt kunskaper om särskilt pedagogiskt stöd i att anpassa undervisningen, vilket kan påverka utveckling och lärande för barn och elever med blindhet, autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning i kombination.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om:

 • funktionsnedsättningarnas påverkan på varandra och individen
 • bemötande och förhållningssätt till målgruppen
 • samspel, kommunikation och språk
 • framgångsfaktorer i undervisningen
 • hur olika sinnesintryck påverkar utveckling och lärande
 • hur du kan ge stöd så att målgruppens rättigheter "att göra sin röst hörd" beaktas.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Gerd Tobiasson Jackson, gerd.tobiason-jackson@spsm.se, 010-473 52 55

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Publicerat onsdag 2 december 2020