Att möta barn med språkstörning i förskolan, baskurs

Kursen är på en grundläggande nivå. Innehållet belyser pedagogiska konsekvenser i förskolan för barn med språkstörning.

 • 09
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Rättvik, Hotell Lerdalshöjden, Mickelsgatan
  https://www.lerdalshojden.se/konferens.aspx
 • 20
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Rättvik, Hotell Lerdalshöjden, Mickelsgatan
  https://www.lerdalshojden.se/konferens.aspx
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 165990
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två kursdagar kring pedagogiska konsekvenser av språkstörning och lärande situationer i förskolan. Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Pedagogiska strategier
 • Tillgänglig lärmiljö i förskolan
 • Erfarenhetsutbyte

Deltagarna förväntas genomföra en uppgift mellan tillfällena.

Innehållet är på en grundläggande nivå och riktar sig till förskolelärare.

Medverkande

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och specialpedagoger

Syfte

Du som deltagare får kunskap kring pedagogiska konsekvenser för barn med språkstörning i förskolan. Även kunskap kring hur språkstörning kan påverka barnens utveckling och lärande.     

Mål

Du som deltagare har kunskap om pedagogiska strategier för barn med språkstörning samt om hur språkstörningen påverkar barnens utveckling och lärande.

Upplysningar om innehåll

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Eva Almroth, eva.almroth@spsm.se, 010-4735357

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskola

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat fredag 14 september 2018